Vietnamese vietnamese China Korean

서비스

 • Xông hơi, Xông khô

  한증

 • Ngâm hồ nóng, lạnh

  뜨거운이나 차가운 물 찜질

 • Ngâm thuốc lá Dao Đỏ

  허브물에 담근 서비스

 • Xoa bóp chân

  발 마사지

 • Xoa bóp vai, đầu

  어깨, 머리 마사지

 • Cắt móng

  톱을 자른 버비스

 • Cạo mặt, ráy tai

  면도, 귀지

 • Hớt tóc, gội đầu

  이발, 머리 워싱

 • Chà lưng

  등 마사지

 • Gội đầu

  추위를 몰아낸 서비스

 • Săn sóc da mặt

  얼굴 피부 마사지

 • Xoa bóp toàn thân

  전신 마사지

카인 환 스파 및 마사지

호치민시 11군 5동 Lac Long Quan 624번호

(+84 28) 3975 6420 / 3975 6421 / 3975 6422

(+84 28) 3975 6419

info@khaihoanspamassage.vn

Khai Hoan Spa & Massage