Vietnamese vietnamese China Korean

Services

 • Xông hơi, Xông khô

  Sauna, steam bath

 • Ngâm hồ nóng, lạnh

  Jacuzzi pool, cold pool

 • Ngâm thuốc lá Dao Đỏ

  Soak in red Dao medicine leaves

 • Xoa bóp chân

  Foot massage

 • Xoa bóp vai, đầu

  Shoulder and head massage

 • Cắt móng

  Manicure and pedicure

 • Cạo mặt, ráy tai

  Shaved face, ear wax

 • Hớt tóc, gội đầu

  Beauty salon with hair-cut

 • Chà lưng

  Shanghai back-rubbing

 • Gội đầu

  Shampoo & blowdry

 • Săn sóc da mặt

  Facial care

 • Xoa bóp toàn thân

  Body massage

Khai Hoan Spa & Massage

624 Lac Long Quan, F.5, District 11, Ho Chi Minh City

(+84 28) 3975 6420 / 3975 6421 / 3975 6422

(+84 28) 3975 6419

info@khaihoanspamassage.vn

Khai Hoan Spa & Massage