Spa & Massage Packages

GÓI ĐỒNG: 199.000VNĐ

Bao gồm: Xông hơi; Xông khô; Ngâm hồ nóng, lạnh; Ngâm lá thuốc Dao đỏ.

Bronze Package:

Sauna, steam bath; Jacuzzi pool, cold pool, soak in red Dao medicine leaves.

GÓI BẠC: 299.000VNĐ

Bao gồm: Xông hơi; Xông khô; Ngâm hồ nóng, lạnh; Ngâm lá thuốc Dao đỏ, 60 phút xoa bóp chân.

Sliver Package:

Sauna, steam bath; Jacuzzi pool, cold pool, soak in red Dao medicine leaves; Foot massage 60 minutes.

GÓI VÀNG: 369.000VNĐ

Bao gồm: Xông hơi; Xông khô; Ngâm hồ nóng, lạnh; Ngâm lá thuốc Dao đỏ, 60 phút xoa bóp toàn thân.

Gold Package:

Sauna, steam bath; Jacuzzi pool, cold pool, soak in red Dao medicine leaves; Body massage 60 minutes.

GIÁ DỊCH VỤ TỪNG KHÂU (LIST OF OPTIONAL SERVICE)
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.900VNĐ
 • 179.900VNĐ
 • 249.900VNĐ

Children under 1m2 50% off adult price (excludes foot massage and body massage)

 • Sauna
  Dry Sauna

 • Soak in hot
  cold tub

 • Soak in
  red Dao leaves

 • Foot Massage

 • Body Massage

 • Body Massage

 • Hair Cut

 • Shampoo

 • Shaved Face,
  Ear Wax

 • Nail Clipper

 • Back Rub

 • Shoulder and
  Head Massage