Spa & Massage Packages

GÓI ĐỒNG: 199.000VNĐ

Bao gồm: Xông hơi; Xông khô; Ngâm hồ nóng, lạnh; Ngâm lá thuốc Dao đỏ.

Bronze Package:

Sauna, steam bath; Jacuzzi pool, cold pool, soak in red Dao medicine leaves.

GÓI BẠC: 299.000VNĐ

Bao gồm: Xông hơi; Xông khô; Ngâm hồ nóng, lạnh; Ngâm lá thuốc Dao đỏ, 60 phút xoa bóp chân.

Sliver Package:

Sauna, steam bath; Jacuzzi pool, cold pool, soak in red Dao medicine leaves; Foot massage 60 minutes.

GÓI VÀNG: 369.000VNĐ

Bao gồm: Xông hơi; Xông khô; Ngâm hồ nóng, lạnh; Ngâm lá thuốc Dao đỏ, 60 phút xoa bóp toàn thân.

Gold Package:

Sauna, steam bath; Jacuzzi pool, cold pool, soak in red Dao medicine leaves; Body massage 60 minutes.

GIÁ DỊCH VỤ TỪNG KHÂU (LIST OF OPTIONAL SERVICE)
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.000VNĐ
 • 59.900VNĐ
 • 179.900VNĐ
 • 249.900VNĐ

Trẻ em dưới 1m2 giảm 50% giá của người lớn (không bao gồm massage chân và massage body)

 • XÔNG HƠI
  XÔNG KHÔ

 • NGÂM HỒ
  NÓNG, LẠNH

 • NGÂM LÁ THUỐC
  DAO ĐỎ

 • XOA BÓP CHÂN

 • SĂN SÓC DA MẶT

 • XOA BÓP TOÀN THÂN

 • HỚT TÓC

 • GỌI ĐẦU

 • CẠO MẶT,
  RÁY TAI

 • CẮT MÓNG

 • CHÀ LƯNG

 • XOA BÓP
  VAI & ĐẦU